Hudafdeling I og Allergicentret

Indhold:


Adresse     Til top
Kløvervænget 15, Indgang 142
5000 Odense C

Telefon     Til top
6611 3333, lokalnummer 12705
Gennemvalg 6541 2705

E-mail     Til top
ode.i@rsyd.dk

Sikker digital post – for offentlige myndigheder
Alle offentlige myndigheder benytter tunnel-kryptering. E-mails der sendes mellem offentlige myndigheder, som f.eks. fra kommune til sygehus,
bliver automatisk sendt som sikre e-mails. Som offentlig myndighed kan du derfor sende personfølsomme oplysninger til os på ode.i@rsyd.dk.

Sikker digital post – for ikke offentlige virksomheder
Log på din digitale postkasse via virk.dk på denne adresse: https://indberet.virk.dk/digital-post

SKS-nummer     Til top

 • 420203:   Hudafdeling I og Allergicenteret
 • 4202034: I-Allergicenteret
 • 4202039: Hudambulatoriet I
 • 4202030: I-Sengeafsnit

Lokationsnummer     Til top

 • Hudambulatoriet: 5790000184071
 • Allergicenteret: 5790000218134

Afdelingsledelse

 • Ledende overlæge, klinisk lektor, Ph.d. Flemming Andersen
 • Oversygeplejerske Jette Frydendal Jensen

Overlæger     Til top

 • Anette Bygum, forskningsansvarlig
 • Tine Vestergaard, uddannelsesansvarlig
 • Carsten Bindslev-Jensen, specialeansvarlig
 • Charlotte Gotthard Mørtz, specialeansvarlig
 • Henrik Fomsgaard Kjær
 • Lone Hvid
 • Evy Paulsen
 • Sigurd Broesby-Olsen

Praksiskonsulent     Til top
Karin Kjeldsen.

Behandlingsspektrum     Til top
Hudlidelser, allergi og kønssygdomme, herunder HIV-screening

Ambulanttilbud     Til top
Patienter modtages efter henvisning fra praktiserende læger, speciallæger og hospitalsafdelinger.
Forundersøgelsesprogrammer:
Størstedelen af de indlagte patienter er primært undersøgt ambulant, enten i afdelingens ambulatorium eller hos praktiserende speciallæge i dermatologi.
Henvisningerne visiteres af en af afdelingens overlæger. For ikke-akutte patienter er ventetiden på ambulant behandling fra få dage til 2 måneder.

Specielt     Til top
Kondylomer og Venereaklinikken
Patienter, der vil undersøges for seksuelt transmitterede sygdomme inklusive HIV-infektion, kan henvende sig direkte i Klinik SOS (Klinik for Sekuelt Overførte Sygdomme) hverdage fra kl. 08.00-10.00, tirsdage tillige 13.30-16.00.

Henvisning til Afdeling I
Med henblik på en generel bedring af kvaliteten bør følgende elementer være velbelyste i henvisningen:

 1. Tydelig patientidentifikation, inklusive telefonnummer. Forældrenes navn, når det drejer sig om børn
 2. Tentativ diagnose
 3. Anamnese med oplysning om lidelsens varighed, forløb, hidtidige behandlingsforsøg (lokal og eventuel systemisk behandling), resultatet af eventuel tidligere henvisning til speciallæge og begrundelsen for henvisning til Afdeling I. Resultatet af tidligere undersøgelser kan eventuelt vedlægges i kopi
 4. Fund ved objektiv undersøgelse
 5. Angivelse af acceptabel ventetid
 6. Angivelse af behov for tolkebistand samt angivelse af familiens sprog

Med henblik på den bedste udnyttelse af ressourcerne bør visitationspraksis reguleres, hvor det er hensigtsmæssigt.

 • Henvisning til praktiserende speciallæge bør være overvejet, og undladelse heraf bør begrundes
 • I nogle tilfælde, hvor patienten er i forløb i speciallægepraksis eller netop afsluttet herfra, kan der være behov for, at almen praksis konfererer med speciallægen om mulighederne for intensiveret behandling i primærsektoren eller speciallægen opfordres til henvisning til Dermatologisk Afdeling
 • Patienter, der tidligere har været afsluttet efter behandling i Afdeling I, bør henvises til speciallægelig vurdering efter ovenstående retningslinjer
 • Patienter, der i ventetiden på konsultation i ambulatoriet, henvises til eller tages i behandling af speciallæge, bør aflyses på ambulatoriets venteliste. Ambulatoriet bedes underrettet

Desuden vil der løbende blive afholdt kurser for praktiserende læger vedrørende diagnostik og behandling af nogle hyppige hudsygdomme.
Kortere patientforløb vil blive søgt opnået ved tidligere afslutning i ambulatoriet af patienter med kroniske hudsygdomme til fortsat kontrol og behandling hos egen læge eller speciallæge, eventuelt med indskudte kontroller i ambulatoriet.

Senest fagligt revideret: 19-01-2018


Senest redaktionelt opdateret d. 27-06-2018 af Visinfosyd.